send link to app

Özlem's IPL


4.0 ( 0 ratings )
비즈니스
개발자: Base Information
비어 있는

ABC Estetik Merkezi ; 2008 Nisan ayında hizmete açılmıştır.

1600 m2 kapalı alanda bünyesinde medikal estetik, kozmetoloji ve fitness-reformer stüdio birimlerini barındırır.